Päätöksenteko

Esityslistat

Pöytäkirjojen nähtävilläolo

Viranhaltijapäätökset

Kuulutukset

Luottamushenkilöt

Pöytäkirjat

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

Kirkkovaltuuston tulevat kokoukset :
27.9.2023 klo 18
2.11.2023 klo 18
11.12.2023 klo 18

Kirkkoneuvoston tulevat kokoukset
7.8.2023 klo 11 hautausmaa- ja kiinteistökatselmus
5.9.2023 klo 16.30
3.10.2023 klo 16.30
7.11.2023 klo 16.30
30.11.2023 klo 16.30