Päätöksenteko

Esityslistat

Pöytäkirjojen nähtävilläolo

Viranhaltijapäätökset

Kuulutukset

Luottamushenkilöt

Pöytäkirjat

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

Kirkkovaltuuston tulevat kokoukset :
13.2.2024 Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston edustajien vaali
21.5.2024 Iltakoulu
13.6.2024 Kokous

Kirkkoneuvoston tulevat kokoukset:
23.1.2024
22.2.2024
25.3.2024
7.5.2024
4.6.2024