Esityslistat

Tällä sivulla julkaistaan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston seuraavien kokousten esityslistat.
Jos esityslistasta puuttuu pykälä tai liite, se sisältää asioita, joita ei julkaista (Julkisuuslaki 621/1999 § 24).

Kutsu Kirkkovaltuuston kokous 13.2.2024