Vangit ja omaiset

Seurakunta antaa keskusteluapua ja neuvontaa seurakunnan alueen vangeille ja heidän läheisilleen. Diakoniatyöntekijät toimivat tarvittaessa tukihenkilöinä koevapaudessa tai vapautumisen jälkeen. Diakoniatyöntekijät vierailevat vankiloissa järjestäen kotipaikkaryhmiä. Lisätietoja diakoniatyöntekijä Eva Andérsen, p. 050 386 5725.