Kysely työaikapankista

Työaikapankin tarkoituksena on yhteistyössä edistää seurakuntatyön tuloksellisuutta ja työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Työaikapankki perustuu vapaaehtoisuuteen, liittyminen ja irtisanominen tapahtuu kirjallisesti (irtisanomisaika 6 kk). Työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuja voidaan säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa pitemmällä aikavälillä ottaen huomioon työnantajan toiminnalliset tarpeet

  • Mitkä seuraavista etuuksista mielestäsi kuuluisivat työaikapankin piiriin?