Leirikankaan kappeli ja hautausmaa

Leirikankaan kappelin ovat suunnitelleet arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen,  työnimellä  ’Heijastus’. Se vihittiin käyttöön  21.6.1989. Tunnelmallisessa  kappelissa on istuinpaikkoja  110 ja seurakuntasaliin mahtuu 40 henkilöä viettämään esimerkiksi muistotilaisuutta.

Siunauskappelin yhteydessä oleva Leirikankaan hautausmaa on otettu käyttöön 80-luvulla ja sitä varten on hankittu 1978 n. 7 hehtaarin suuruinen maa-alue.  Nykyaikaisen ja luonnontilaisia alueita kauniisti hyödyntävän hautausmaan on suunnitellut maisemasuunnittelutoimisto Taina Mäenpää-Gustavsen ja se on kaavoitettu arkkuhaudoille. Uusia hautapaikkoja on saatavissa ja niihin voidaan haudata myös uurnia.

Leirikankaan siunauskappelin vesikaton huopapinnoite uusitaan ja peltiosat huoltomaalataan. Työ alkaa 25.4.2024 ja kestää kokonaisuudessaan arviolta 6 viikkoa. Asiaton liikkuminen on kielletty työmaa-alueella. Siunauksia hoidetaan edelleen Leirikankaalla. Näistä sovitaan seurakunnan hauta-asiantoimiston kanssa.

Leirikankaan kappeli

Lennart Segerstråhlen maalaus sijaitsee nykyään Leirikankaan kappelissa. Kuvassa (oik.) sitä siirretään Kulmakivestä nykyiseen paikkaansa.