Lähetysjärjestöjen kautta

Ajankohtaisia kirjeitä läheteiltä

Lähetystyö Haminan seurakunnassa

Haminan seurakunta tukee monimuotoista lähetystyötä ja jakaa talousarviomäärärahoista 40 000 € eri lähetysjärjestöille. Tällä hetkellä Haminan seurakunnalla on sopimukset seuraavien järjestöjen kautta:

Evankelinen lähetysyhdistys (ELY)

  • Tarton perhekeskus, Lea Saar, kuntatyöntekijä ja perhekeskuksen johtaja. Hän kulkee kuntakeskuksissa ja tekee yhteistyötä kunnan työntekijöiden kanssa, auttaa ongelmissa olevia perheitä ja järjestää esim. sururyhmiä ja muuta seurakunnan toimintaa.
  • Venäjä, Vienan Kemin seurakunnan työ.

Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA) 

  • ei virallista nimikkosopimusta
  • Kansainvälinen Toivoa naisille -työ (aiemmalta nimeltä Hanna-työ) toimii sen puolesta, että yhä useammat naiset ympäri maailmaa voisivat kuulla olevansa arvokkaita, saada toivon ja ihmisarvoisen elämän. Liikkeen ydin on rukouskalenteri, jossa on jokaiselle päivälle yksi lyhyt rukous. Saman rukouksen rukoilee yli 60 000 naista eri puolilla maailmaa. Sama kalenteri välittää tietoa naisten tilanteista eri puolilla maailmaa. Työhön liittyvät Toivoa naisille -radio-ohjelmat. Puolet ohjelma-ajasta on käytännön neuvoja, toinen puoli kristillistä sisältöä.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL)

  • Diakoni Kirsti Malmi. Tavoittava seurakuntatyö Lasnamäen kaupunginosassa Tallinnassa. Kirsti Malmi tekee lisäksi valtakunnallista musiikkievankelistan työtä, aktiotyötä sekä kehitysvammaistyötä Viron kirkossa. Kirsi Malmin kuulumisia syyskuu 2021

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)

  • Matongon teologinen seminaari. Koulutetaan pappeja ja diakonissoja. Opiskelijoita tulee myös naapurimaista.

Suomen Lähetysseura (SLS)

  • Israel, Petronella Lehtelä lapsi- ja nuorisotyön asiantuntijoina Shalhevetjah-toimintakeskuksessa. Työn tavoitteena on saada juutalaiset ja palestiinalaiset lapset ja nuoret toimimaan yhdessä. Sopimuskohderaportti 2/2017 Israel, Jerusalemin Felm-keskus.
  • Pakistan, kummilapsityö, Peshwaren hiippakunta. Miljoonat lapset elävät olosuhteissa, joissa heillä ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin. Suomen Lähetysseuran kummina olet parantamassa lasten elämää. Sinun avullasi kummilapsi saa mahdollisuuden koulutukseen ja turvalliseen lapsuuteen.  Pakistan kummiesite