Lähetysjärjestöjen kautta

Ajankohtaisia kirjeitä läheteiltä

Lähetystyö Haminan seurakunnassa

Haminan seurakunta tukee monimuotoista lähetystyötä ja jakaa talousarviomäärärahoista 40 000 € eri lähetysjärjestöille. Tällä hetkellä Haminan seurakunnalla on sopimukset seuraavien järjestöjen kautta:

Evankelinen lähetysyhdistys (ELY)

  • Tarton perhekeskus, Lea Saar, kuntatyöntekijä ja perhekeskuksen johtaja. Hän kulkee kuntakeskuksissa ja tekee yhteistyötä kunnan työntekijöiden kanssa, auttaa ongelmissa olevia perheitä ja järjestää esim. sururyhmiä ja muuta seurakunnan toimintaa.
  • Venäjä, Pietari, Inkerin kirkko, Marian seurakunnan pappi Petteri Mannermaa (suomenkielinen työ ja musiikkityö)

Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA) 

  • Kroatia, Kutinan seurakunta, nuorisotyö pappi, evankelisluterilaisen kirkon johtaja Elina Braz de Almeida
  • Toivoa naisille -työ Turkissa

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL)

  • Viro, Tallinna. Tavoittava seurakuntatyö Lasnamäen kaupunginosassa sekä kehitysvammatyö. Diakoni Kirsti Malmi.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)

  • Kenia, Matongon teologinen seminaari. Koulutetaan pappeja ja diakonissoja. Opiskelijoita tulee myös naapurimaista.

Suomen Lähetysseura (SLS)

  • Israel, Petronella Lehtelä lapsi- ja nuorisotyön asiantuntijoina Shalhevetjah-toimintakeskuksessa. Työn tavoitteena on saada juutalaiset ja palestiinalaiset lapset ja nuoret toimimaan yhdessä.
  • Pakistan, kummilapsityö, Peshwaren hiippakunta.   Pakistan kummiesite 

Pipliaseuran ja KUA:n työtä tuetaan kokonaisuudessaan talousarviomäärärahoin.

Lähetystyön kumppanit kartalle merkittyinä