Kuorsalon hautausmaa

Kuorsalon hautausmaa sijaitsee Kuorsalon saaressa seurakunnan alueella. Kuorsalon hautausmaalle on haudattu Kuorsalon, Pyötsaaren, Mäntlahden ja Tammion saarten asukkaita. Oikeus tulla haudatuksi Kuorsalon hautausmaahan on tiettyjen tilojen osakkailla, joilla on maarekisteriin merkitty hautaoikeus kyseiseen hautausmaahan.