Kriisit ja onnettomuus

Seurakunnan työntekijät osallistuvat eri tavoin kriisien aiheuttamien henkisten ja hengellisten kysymysten purkamiseen ja tukevat kriisin keskellä elävää. Erityisesti papit, diakonian viranhaltijat ja nuorisotyön ohjaajat ovat saaneet koulutusta erilaisten elämän kriisien keskellä elävien ihmisten kohtaamiseen ja auttamiseen.