Häät

Kirkollinen vihkiminen on mahdollista rippikoulun käyneelle seurakunnan jäsenelle. Papin voi pyytää vihkimään seurakunnan tilojen lisäksi myös muihin tiloihin, esim. kotiin. Vihkipapista, -ajasta ja -paikasta sovitaan hyvissä ajoin ottamalla yhteyttä seurakunnan palvelutoimistoon.

Avioliiton esteiden tutkinta (ent. kuulutus) tulee tehdä vähintään seitsemän päivää ennen vihkimistä. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta. Avioliiton esteiden tutkinta tehdään seurakunnan palvelutoimistossa tai verkossa: esteidentutkinta.fi 

Pappi ottaa yhteyttä ennen toimitusta ja sopii vihkikeskusteluajan. Tässä yhteydessä selviää, kuka kanttori tulee juhlaan. Hänen kanssaan sovitaan häiden musiikista.

Avioliitto solmitaan vähintään kahden täysi-ikäisen todistajan läsnä ollessa.

Käytännön ohjeita kirkkovihkimisestä Haminassa

Siviiliavioliiton siunaaminen

Avioliitto, joka on solmittu esimerkiksi maistraatissa, voidaan siunata. Kirkko, pappi ja kanttori varataan seurakunnan palvelutoimistosta.

Hääkengät ja -kimppu