Nuoret avun kohteena Yhteisvastuukeräyksessä

Yhteisvastuukeräyksen kerääjiä lippaineen

Viime vuonna Yhteisvastuukeräys eli ns. välittämisen kansanliike keräsi seurakuntamme alueella 7799 euroa, josta 20 % eli noin 1535 euroa menee seurakuntamme diakoniatyön osoittamaan kohteeseen. Kohde on Rannikkopajat. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai jotka tarvitsevat tukea pysyäkseen tai kiinnittyäkseen tarjolla olevaan palveluun tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä.

Etsivän nuorisotyön avulla tukea tarvitsevat nuoret saatetaan niiden palvelujen piiriin, jotka parantavat nuorten arjenhallintataitoja ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön ja joilla tuetaan nuoria suuntaamaan elämäänsä. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat nuorelle vapaaehtoista.

Yhteisvastuukeräyksen teemana on tänä vuonna ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”. Keräyskausi alkaa sunnuntaina 5.2. Nuoret tulevat olemaan seuraavat kolme vuotta yhteisvastuukeräyksen kohteena. Olemme lukeneet viime vuosina paikkakuntamme nuorien tarpeista ja hädästä. Me voimme osaltamme tukea paikkakuntamme nuoria osallistumalla Yhteisvastuun tapahtumiin ja keräyksiin lahjoittamalla, ostamalla tai osallistumalla. Toiset kaksikymmentä prosenttia menee tulevana keräyskautena Asemanlapset ry:lle. Kuusikymmentä prosenttia menee Kirkon Ulkomaan avun kautta kauempana olevien nuorten auttamiseen.

Keräyksen mottona on ”Tehdään yhdessä toisille se mitä tahtoisimme itsellemme tehtävän”. Tehdään yhdessä paikkakuntamme nuorille parempi elämä ja tulevaisuus.

Kari Rautiainen, Haminan seurakunta